Trà xanh
View
- Là sản phẩm trà xanh cao cấp dựa trên 3 loại trà cốt lõi Trà hoa Nhài Trà xanh mộc…
- Là sự tập hợp 03 hộp trà của 3 loại ( Trà Oolong, Trà Hoa Nhài, Trà xanh mộc…
Trà xanh quà biếu vinh quy bái tổ

Trà xanh quà biếu vinh quy bái tổ

Trà xanh tam đa Phúc Lộc Thọ

Trà xanh tam đa Phúc Lộc Thọ

Shopping cart

+84 242 321 5858